Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/

zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sośno „SOSNA

89.412     Sośno

ul.Al.Jana Pawła II 1

(GDK)

Krystyna Wąsik

512 232 267

23.06.2004

KRS 0000210988