Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

 Fundacja   Zawierucha

Sośno

ul. Dworcowa 4

89-412 Sośno

Marek Kunek

Sośno

 
 16.03.2018 KRS 0000723877