Zdjęcie przedstawia Wójta, Sekretarza, Skarbik gminy oraz dyrektora ZGK w trakcie posiedzenia komisji

W okresie międzysesyjnym w dniu 14 czerwca 2022 roku odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji rady gminy.

Radni Gminy Sośno ( K. Wąsik, R. Badziński, W. Steckiewicz)

W dniu 13 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono projekty uchwał i ustalono terminy posiedzeń poszczególnych komisji.

Przedstawiciele samorządu naszej gminy podczas wspólnych posiedzeń komisji rady gminy

W sali narad Urzędu Gminy Sośno w okresie przed sesyjnym, w miesiącu maju 2022 roku (w dniach: 20 i 23), odbyły się dwa wspólne posiedzenia poszczególnych komisji Rady Gminy Sośno. Podczas posiedzeń przedstawiono projekty uchwał będące przedmiotem spotkania.

Wójt Gminy Sośno przekazuje dokument pn. Raport o stanie gminy w 2021 roku

W sali narad Urzędu Gminy Sośno w czwartek, 12 maja 2022 roku, odbyło się posiedzenie prezydium rady.

Radni oraz włodarze Gminy Sośno podczas wspólnego posiedzenia komisji w sali narad

Na trzy dni (25 kwietnia 2022 roku) przed kwietniową sesją Rady Gminy Sośno w sali narad Urzędu Gminy Sośno odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji rady gminy, podczas których szczegółowo omówiono materiały sesyjne. Najbliższa sesja odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Radni podczas prezydium Rady Gminy Sośno w sali narad urzędu gminy

W dniu 20 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie prezydium rady, podczas którego omówiono osiem projektów uchwał.