Posiedzenie prezydium Rady Gminy Sośno

Pierwsze posiedzenie prezydium Rady Gminy Sośno w 2022 roku odbyło się dnia 14 stycznia.

Czerwona tabliczka z białą ramką z napisem Komisje stałe RG

Temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2022–2029, jak również budżet gminy na rok 2022 był szczegółowo analizowany przez radnych w miesiącu grudniu 2021 roku podczas dwóch wspólnych posiedzeń komisji.

Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sośno Ryszard Badziński oraz radni Witold Steckiewicz, Maria Pieńkowska i Marta Matuszak podczas prezydium w sali narad UG Sośno

Dzisiaj (17.12.2021 r.) odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie prezydium rady gminy. Miało ono miejsce w sali narad Urzędu Gminy Sośno i trwało w godzinach od 8:00 do 9:40.

Od lewej radni: Mariusz Kuszewski oraz Józef Opas podczas obrad komisji w sali narad UG Sośno

Przed listopadową sesją odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji rady gminy. Dnia 19 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

Radny Mirosław Dominiak podczas prezydium w sali narad UG Sośno

We wtorek (16.11.2021 r.) w sali narad Urzędu Gminy Sośno odbyło się posiedzenie prezydium rady gminy.

Radny Witold Steckiewicz oraz radna Marta Matuszak podczas obrad komisji w sali narad UG Sośno

Podczas dwóch wspólnych posiedzeń komisji rady gminy (22 października 2021 roku) radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad najbliższej sesji.