Wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno w sali narad Urzędu Gminy Sośno

Dnia 5 grudnia 2022 roku o godzinie 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbędzie się 50–ta sesja Rady Gminy Sośno.

Radni Gminy Sośno podczas prezydium rady gminy

Dnia 25 listopada 2022 roku odbyło się prezydium rady gminy, podczas którego przedstawiono projekty uchwał przewidziane do podjęcia na L sesji Rady Gminy Sośno (5.12.2022 r. – GDK Sośno, godzina 9:00) oraz ustalono terminy posiedzeń poszczególnych komisji.

Wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno w sali narad Urzędu Gminy Sośno

Podczas dwóch wspólnych posiedzeń komisji rady gminy (24 października 2022 roku) radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad sesji, która odbędzie się w najbliższy czwartek (27.10.2022 r.) w Gminnym Domu Kultury w Sośnie o godzinie 9:00.

Radni Gminy Sośno podczas prezydium rady gminy

Podczas październikowego posiedzenia prezydium rady (18.10.2022 r.) omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów do celu zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół oraz ustalono terminy posiedzeń poszczególnych komisji.

Radni wraz z sekretarzem gminy podczas posiedzenia Komisji Statutowej

W dniu 17 października 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej w celu podsumowania przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw na terenie gminy Sośno.

Wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno w sali narad Urzędu Gminy Sośno

W sali narad Urzędu Gminy Sośno w miesiącu wrześniu 2022 roku (w dniach 23 i 26) odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Sośno.