W czasie trwania epidemii koronawirusa wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną zamiast tradycyjnie odbyć się w sali narad w urzędzie gminy, w dniu 18 maja 2020 r. odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Tego typu rozwiązanie pozwoliło na rozmieszczenie radnych tak, aby jednego od drugiego dzieliła odpowiednio bezpieczna odległość. Każdy z radnych miał założoną maseczkę i rękawiczki ochronne.

Podczas wspólnego posiedzenia obu komisji, przedstawione zostały projekty uchwał będące przedmiotem spotkania.  

Wójt gminy zwrócił się do radnych z prośbą o szczegółowe przestudiowanie dokumentu pn. „Raport o stanie Gminy Sośno w 2019 roku”, jak również opracowanego dokumentu zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.  Radni wstępnie jednogłośnie zatwierdzili przedstawioną formę dokumentacji podsumowującej działalność wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu sołeckiego wraz ze zgłoszeniem mieszkańca gminy, chcącego zabrać głos w debacie nad raportem.

Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier przedstawiła sprawozdanie finansowe gminy Sośno za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sośno za 2019 rok, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego oraz z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego gminy Sośno, rachunek zysków i strat jednostki, jak również zestawienie zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

W wolnych wnioskach radny Henryk Wardziński dopytywał wójta o to, co mieszkańcy mają zrobić z posiadanymi odpadami komunalnymi wielkogabarytowymi typu: umywalki, wanny, muszle klozetowe. Natomiast radny Stanisław Gackowski zgłosił wnioski formalne w sprawach dotyczących między innymi studzienek zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom gminy Sośno. Jedna z nich znajduje się przy wejściu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie, przy której powstała dziura, natomiast druga studzienka, która zlokalizowana jest kawałek od wspomnianego zakładu budżetowego w kierunku PKP jest zapadnięta.  Dodatkowo radny zgłosił popękane płytki przy przepustach wodnych przy alei Jana Pawła II w Sośnie w stronę marketu Dino. Oprócz tego zasygnalizował, iż na skrzyżowaniu przy al. Jana Pawła II i ul. Kamińskiego w miejscowości Sośno, brakuje oznakowania kierunków jazdy w stronę Obodowa, Sępólna Krajeńskiego, Wierzchucina, czy też Bydgoszczy. Ponadto radny złożył wniosek formalny w sprawie zarośniętych hydrantów na terenie naszej gminy.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk