W dniu dzisiejszym obradowała Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, a także Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Członkowie obu Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” wzbudził burzliwą dyskusję wśród członków Komisji Oświatowej, na wskutek czego nie wypracowano jednoznacznej opinii do tego projektu.

Bardzo szczegółowo omawiano również planowane zmiany do tegorocznego budżetu gminy. Gościem obu Komisji był dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej omawiający realizację zadań ZGK za ubiegły rok oraz udzielający szczegółowych wyjaśnień na zgłaszane przez radnych pytania dotyczące funkcjonowania gospodarki komunalnej.