Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych (tzw. sesja absolutoryjna), w tym opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za ubiegły rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowywanych pod obrady najbliższej sesji:

 - 22 maja od godz.800 obradować będzie Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych,

- 23 maja od godz.900 obradować będzie Komisja  Rewizyjna,

- 24 maja od godz.1200 obradować będzie Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

- 25 maja od godz.1100 obradować będzie Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpoż.