Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych, w szczególności wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowywanych pod najbliższe obrady RG:

-13 czerwca od godz.900 obradować będzie Komisja  Rewizyjna;

-14 czerwca od godz.900 - Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej,

   a od godz.1200 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;

-15 czerwca od godz.800 obradować będzie Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych.