W mijającym tygodniu czerwca obradowały wszystkie stałe Komisje Rady Gminy; głównym tematem tych posiedzeń było wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowanych pod obrady kolejnej sesji (21 czerwca).

Komisje wyraziły pozytywną opinię do wszystkich (czternastu) projektów uchwał.