Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Pani Krystyna Wąsik informuje, iż podczas spotkania przewodniczących, które odbyło się w poniedziałek (3 września), omawiano przygotowanie do kolejnej sesji; głównym tematem wrześniowej sesji będą sprawy gminnej oświaty.

Podczas tego spotkania zapoznano się też z wnioskiem KGW Sośno w sprawie zgłoszonej kandydatury do wpisu do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego; dyskutowano również o bieżących sprawach gminy; ustalono ponadto, że ostatnia w bieżącej kadencji sesja odbędzie się 16 października br.

Przewodniczący ustalili również terminy kolejnych spotkań komisji stałych Rady Gminy Sośno, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych, w szczególności wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowywanych pod najbliższe obrady Rady Gminy:

-5 września od godz.800 obradować będzie Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;

-7 września od godz.1300 - Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej wspólnie z Komisją  Rewizyjną.