W dniu 4 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno w godzinach od 9:00 – 10:35, odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Przewodniczących tzw. prezydium.

Podczas posiedzenia ustalono termin ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Sośno na dzień 16 października 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10:00) oraz uzgodniono terminy spotkań stałych komisji, tj.:

  • 8.10.2018 rok o godz. 13:00 – wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną;
  • 11.10.2018 rok o godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej;
  • 12.10.2018 rok o godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych.

W trakcie narady omówiono projekty uchwał, w szczególności zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno.

Poinformowano radnych o posiedzeniu rady Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku (Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim), które odbędzie się 11.10.2018 rok o godzinie 11:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Dodatkowo przedstawiono wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sośnie o zaplanowanie środków finansowych na waloryzację i podwyżki płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach – palcówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sośno.