W dniu dzisiejszym tj. 11 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno od godziny 8.00 do 9.40, odbywało się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

Poinformowano radnych, iż termin ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Sośno ustalono na dzień 16 października 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10.00).

W trakcie narady między innymi omówiono projekty uchwał, w szczególności projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno, do którego radni w trakcie jego omawiania wnieśli cenne uwagi.

Podczas spotkania zapoznano radnych również ze stanem realizacji remontów dróg w naszej gminie, zapewniając, że na chwilę obecną inwestycje zaplanowane na ten rok, nie są zagrożone.

Dodatkowo przedstawiono wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z prośbą o dokonanie zwiększeń w planie przychodów i kosztów wynikających z większej niż założono ilości sprzedaży wody i odbioru ścieków.