W dniu 30 listopada 2018 roku nowo wybrani radni VIII kadencji Rady Gminy Sośno, mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu przewodniczących, na którym poruszane były istotne dla naszej gminy tematy.

Obrady prowadziła przewodnicząca rady gminy – Krystyna Wąsik.

Podczas spotkania ustalono następujące terminy posiedzeń poszczególnych komisji:

  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych – 6.12.2018 r. godz. 8:00;
  • Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej – 7.12.2018 r. godz. 8:00;
  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – 5.12.2018 r. godz. 10:00;
  • Komisja Rewizyjna – 3.12.2018 r. godz. 9:00.

W trakcie narady poruszono temat kosztów odbioru śmieci, który bardziej szczegółowo analizowany będzie podczas posiedzeń komisji zaplanowanych w tym tygodniu oraz omówiono projekty uchwał będących przedmiotem spotkania.

Dodatkowo sekretarz gminy nawiązując, do złożonej przez radną interpelacji, szczegółowo wyjaśnił radnym nowe zasady składania interpelacji i zapytań radnych.

Podczas posiedzenia przedstawiono także informację o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2019 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie gminy Sośno.

Poinformowano zgromadzonych, iż podczas ostatniej sesji, w dniu 21 listopada 2018 r., zgłoszono klub radnych pn. „Zjednoczona Prawica”.

Na koniec sekretarz zakomunikował wszystkim obecnym, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Sośno, w okręgu nr 3, zarządzone zostały na dzień 3 lutego 2019 roku.
Do dnia 10 grudnia 2018 r. komitety wyborcze mogą składać zawiadomienie, o ich utworzeniu w wyborach uzupełniających, do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II.