W dniu wczorajszym, w godz. 10:00 - 12:50 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, któremu przewodniczyła pani Maria Pieńkowska. W posiedzeniu komisji, oprócz radnych, wzięli udział: wójt gminy, skarbnik oraz sekretarz gminy, a także dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Na początku skarbnik gminy obszernie przedstawiła zmiany w budżecie gminy w kontekście przygotowanych uchwał finansowych. Następnie radni zapoznali się z pozostałymi projektami uchwał przygotowanych na najbliższą sesję rady gminy (12 grudnia 2018 r, godz. 10:00). Bardzo szczegółowo omówiono tematykę gospodarki odpadami komunalnymi.