Radni należący do Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych w dzień mikołajkowy 6 grudnia 2018 roku, w godzinach 8:00 – 12:00 mieli okazję uczestniczyć w obradach komisji, podczas której poruszono istotne tematy dla naszej gminy; głównie finansowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Po raz pierwszy jako radna, spotkaniu przewodniczyła, przewodnicząca komisji – Marta Matuszak.  

Oprócz radnych, udział w posiedzeniu komisji wzięli także: wójt, sekretarz, skarbnik oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie, którzy starali się nowo wybranym radnym, dokładnie wyjaśnić wiele ważnych aspektów mających wpływ na podejmowane i proponowane przez nich zgodne z prawem działania.

W trakcie posiedzenia zapoznano radnych z projektami uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Sośno, która zaplanowana została na dzień 12 grudnia 2018 roku, godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.