W dniu 14 grudnia 2018 roku w godzinach 8:00 - 9:40, radni VIII kadencji Rady Gminy Sośno, uczestniczyli w posiedzeniu zespołu przewodniczących tzw. „prezydium”, na którym poruszane były istotne dla naszej gminy tematy.

Po przywitaniu przez Przewodniczącą Rady Gminy Sośno wszystkich obecnych na spotkaniu, poinformowano, iż najbliższa sesja odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku.  Głównymi tematami sesji będą sprawy dotyczące uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 oraz planu pracy rady gminy na 2019 rok.

Ustalono także terminy wspólnych posiedzeń komisji w miesiącu grudzień:

  • Komisja Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej

– 17.12.2018 r. godz. 8.00

  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną

– 18.12.2018 r. godz. 8.00

W dalszej części spotkania, wstępnie omówiono projekty uchwał, które bardziej szczegółowo zostaną analizowane w przyszłym tygodniu na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy Sośno.