W dniu 14 stycznia 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno, mieli okazję po raz pierwszy w tym roku uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówiono projekty uchwał będące przedmiotem spotkania, jak również poruszono wiele tematów istotnych dla naszej gminy.

W dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2018 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną.

W dniu wczorajszym tj. 17 grudnia 2018 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

W dniu 14 grudnia 2018 roku w godzinach 8:00 - 9:40, radni VIII kadencji Rady Gminy Sośno, uczestniczyli w posiedzeniu zespołu przewodniczących tzw. „prezydium”, na którym poruszane były istotne dla naszej gminy tematy.

Dnia 7 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył Witold Steckiewicz.

Radni należący do Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych w dzień mikołajkowy 6 grudnia 2018 roku, w godzinach 8:00 – 12:00 mieli okazję uczestniczyć w obradach komisji, podczas której poruszono istotne tematy dla naszej gminy; głównie finansowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi.