W dniu wczorajszym, w godz. 10:00 - 12:50 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, któremu przewodniczyła pani Maria Pieńkowska. W posiedzeniu komisji, oprócz radnych, wzięli udział: wójt gminy, skarbnik oraz sekretarz gminy, a także dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

W dniu wczorajszym, tj. 3 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno, w godz. 9.00 do 12.40, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej VIII kadencji rady gminy.

Poinformowano radnych, iż termin drugiej sesji rady, ustalono na dzień 12 grudnia 2018 roku (Gminny Dom Kultury w Sośnie, godzina 10.00).

W dniu 30 listopada 2018 roku nowo wybrani radni VIII kadencji Rady Gminy Sośno, mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu przewodniczących, na którym poruszane były istotne dla naszej gminy tematy.

Wójt Gminy Sośno wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem w dniu 12 października 2018 roku od godziny 8.00 do 10.50 w Urzędzie Gminy Sośno, uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych.

 W dniu dzisiejszym tj. 11 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno od godziny 8.00 do 9.40, odbywało się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

W dniu wczorajszym tj. 8 października 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Sośno od godziny 13.00 do 15.00, odbywało się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną.