W mijającym tygodniu czerwca obradowały wszystkie stałe Komisje Rady Gminy; głównym tematem tych posiedzeń było wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowanych pod obrady kolejnej sesji (21 czerwca).

Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych, w szczególności wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowywanych pod najbliższe obrady RG:

We wtorek  (22 maja) obradowała Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, a w środę (23 maja) - Komisja Rewizyjna. Głównym tematem bieżących posiedzeń Komisji RG jest wypracowanie opinii do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2017 rok, bowiem tematem najbliższej sesji będzie ocena realizacji budżetu gminy oraz podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych (tzw. sesja absolutoryjna), w tym opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za ubiegły rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowywanych pod obrady najbliższej sesji:

W dniu dzisiejszym obradowała Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych, a także Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowywanych pod obrady najbliższej sesji (26.04.2018):

-18 kwietnia br. od godz. 8:00 obradować będzie Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych,  natomiast od godz. 12:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;

-20 kwietnia br. od godz. 9:00 obradować będzie Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej;

-23 kwietnia br. od godz. 9:00 obradować będzie Komisja Rewizyjna.