W dniu 15 lutego 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno, po raz drugi w tym roku uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówione zostały projekty uchwał dotyczące programu na 2019 rok odnośnie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym nieruchomości.

Dnia 23 stycznia 2019 roku, w godz. 9.00 – 11.30, radna Marta Matuszak przewodniczyła wspólnemu posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

W dniu 22 stycznia 2019 roku, w godz. 9.00 – 10.15, radny Mirosław Dominiak przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

W dniu 14 stycznia 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno, mieli okazję po raz pierwszy w tym roku uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego omówiono projekty uchwał będące przedmiotem spotkania, jak również poruszono wiele tematów istotnych dla naszej gminy.

W dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2018 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną.

W dniu wczorajszym tj. 17 grudnia 2018 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych wraz z Komisją Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.