W dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2019 roku w godzinach od 8.00 do 9.00, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych, któremu przewodniczyła – radna Marta Matuszak.

Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną, Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański w pierwszej kolejności omówił projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania, tj.: w sprawie uzgodnienia zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych pomnika przyrody, udzielenia wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz projekt uchwały odnośnie udzielenia absolutorium.

W dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania.

W dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 10.40, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych.

Dnia 17 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył radny Witold Steckiewicz.

Członkowie komisji

W dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7.30 do 10.00, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione dwa projekty uchwał, będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 25 kwiecień 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).