Wójt Gminy Sośno wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem w dniu 12 października 2018 roku od godziny 8.00 do 10.50 w Urzędzie Gminy Sośno, uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych.

 W dniu dzisiejszym tj. 11 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno od godziny 8.00 do 9.40, odbywało się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

W dniu wczorajszym tj. 8 października 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Sośno od godziny 13.00 do 15.00, odbywało się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną.

W dniu 4 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Sośno w godzinach od 9:00 – 10:35, odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Przewodniczących tzw. prezydium.

W dniu dzisiejszym (07 września) zakończyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy; głównym tematem tych posiedzeń było wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowanych pod obrady kolejnej sesji (13 września).

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno – Pani Krystyna Wąsik informuje, iż podczas spotkania przewodniczących, które odbyło się w poniedziałek (3 września), omawiano przygotowanie do kolejnej sesji; głównym tematem wrześniowej sesji będą sprawy gminnej oświaty.