Przewodnicząca Rady Gminy na sali GDK  rozmawia przez urządzenie mobilne z radnymi. W tle obraz  z wideo rozmowy

W związku z sytuacją panującą w kraju celem zmniejszenia ryzyka nowych zakażeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, posiedzenie XXII sesji Rady Gminy Sośno w dniu 15 października 2020 r. przeprowadzono za pomocą elektronicznych systemów umożliwiających zdalną komunikację. W zdalnych obradach sesji wzięło udział piętnastu radnych (100%) oraz władze gminy Sośno.

Stojący uczestnicy obrad podczas minuty ciszy w przeddzień 1 rocznicy śmierci śp. Mirosława Grzegorzewskiego

Na chwilę obecną podwyżki za śmieci nie będzie. Radni odrzucili projekt uchwały.

W dniu 24 czerwca 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Sośno. Obrady trwały od godziny 9.00 do 12.45. Tradycyjnie obradom przewodniczyła przewodnicząca rady gminy – Krystyna Wąsik.

W czwartek 28 maja 2020 roku, Rada Gminy Sośno jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy Leszkowi Stroińskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Zrzut ekranu podczas rozmów

Radni Rady Gminy Sośno po raz pierwszy w historii swojej samorządności obradowali przebywając we własnych domach. W dniu 30 kwietnia 2020 roku obrady sesji rady gminy zostały przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem łączy internetowych. Dla nas wszystkich przygotowanie tej sesji było ogromnym wyzwaniem.

Zdjęcie - od lewej Radny Henryk Wardziński i Marzena Górska

Epidemia koronawirusa, jak również ogłoszenie „narodowej kwarantanny” nie pokrzyżowały prac Rady Gminy Sośno. W dniu 24 marca 2020 r. przewodnicząca rady – Krystyna Wąsik na wniosek wójta gminy – Leszka Stroińskiego zwołała nadzwyczajną XVII sesję Rady Gminy Sośno.