Przedstawiciele organu stanowiącego gminy Sośno

W dniu wczorajszym, 21 czerwca 2022 roku, odbyła się XLIV sesja Rada Gminy Sośno, podczas której radni podjęli dziewięć uchwał.

XLIII sesja Rady Gminy Sośno w sali GDK Sośno. Wójt gminy odbiera gratulacje od przewodniczącej rady poprzez oficjalny uścisk dłoni

Uroczysta sesja absolutoryjna podczas której przedstawiono „Raport o stanie Gminy Sośno w 2021 roku” oraz sprawozdanie dotyczące wykonania zeszłorocznego budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia gminy, odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Sośnie, w święto wszystkich polskich mam, tj. dnia 26 maja 2022 roku.

Wystąpienie Starosty Powiatu Sępoleńskiego Jarosława Tadycha podczas XLII sesji Rady Gminy Sośno

KOLEJNA PODWYŻKA DIET DLA SOŁTYSÓW

XLI sesja Rady Gminy Sośno w sali GDK Sośno

Dnia 31 marca 2022 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się XLI sesja Rady Gminy Sośno.

Sołtysi, radni i włodarze gminy podczas sesji Rady Gminy Sośno w sali GDK Sośno

Dnia 24 lutego 2022 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się XL sesja Rady Gminy Sośno. Przedmiotem sesji było przedstawienie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Gminy Sośno, z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz z Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Powyższe sprawozdania dotyczyły 2021 roku.

XXXIX sesja Rady Gminy Sośno w sali GDK Sośno

W czwartek, 27 stycznia 2022 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Sośno.