Screen z aplikacji Microsoft Teams podczas obrad radnych

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Sośno odbyła się 29 grudnia. Podczas sesji przyjęto  budżet gminy na rok 2021 oraz uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021–2029. Należy podkreślić, że zarówno projekt budżetu, jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej, uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Screen z aplikacji Teams podczas obrad Radnych Gminy Sośno

Posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy Sośno mającej miejsce w dniu 27 listopada 2020 roku poświęcone było m.in. uchwale dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakwestionowało fragment przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno na sali w GDK podczas zdalnej sesji

Posiedzenie XXIII sesji Rady Gminy Sośno w dniu 9 listopada 2020 r. przeprowadzono za pomocą elektronicznych systemów umożliwiających zdalną komunikację. W zdalnych obradach wzięło udział piętnastu radnych (100%) oraz wójt, skarbnik i sekretarz gminy Sośno.

Przewodnicząca Rady Gminy na sali GDK  rozmawia przez urządzenie mobilne z radnymi. W tle obraz  z wideo rozmowy

W związku z sytuacją panującą w kraju celem zmniejszenia ryzyka nowych zakażeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, posiedzenie XXII sesji Rady Gminy Sośno w dniu 15 października 2020 r. przeprowadzono za pomocą elektronicznych systemów umożliwiających zdalną komunikację. W zdalnych obradach sesji wzięło udział piętnastu radnych (100%) oraz władze gminy Sośno.

Stojący uczestnicy obrad podczas minuty ciszy w przeddzień 1 rocznicy śmierci śp. Mirosława Grzegorzewskiego

Na chwilę obecną podwyżki za śmieci nie będzie. Radni odrzucili projekt uchwały.

W dniu 24 czerwca 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Sośno. Obrady trwały od godziny 9.00 do 12.45. Tradycyjnie obradom przewodniczyła przewodnicząca rady gminy – Krystyna Wąsik.