Zdjęcie podczas sesji

Rada Gminy Sośno zebrała się na sesji po raz pierwszy w nowym roku w dniu 30 stycznia 2020 roku.

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Sośno radni przyjęli budżet gminy na 2020 rok. Sesja budżetowa jest jedną z najważniejszych w roku. To moment, w którym organ stanowiący ma możliwość zdecydowania, jakie zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Zdjęcie Radnych Rady Gminy Sośno

W czwartek 28 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie XIII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której radni ustalili między innymi nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zdjęcie podczas sesji

W dniu wczorajszym tj. 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie XII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której m.in. wybrano ławnika sądowego na kadencję 2020 – 2023.

W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie XI sesji Rady Gminy Sośno, które mimo poruszania przez radnych wielu ważnych kwestii dla naszej gminy przebiegło sprawnie.

Wyjątkowo w okresie wakacyjnym w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 11 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie X sesji Rady Gminy Sośno, która zwołana została ze względu na otrzymaną w dniu 17 czerwca 2019 roku skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi, dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.