Sesja Rady Gminy Sośno

Podczas jubileuszowej 50–tej sesji Rady Gminy Sośno mającej miejsce dnia 5 grudnia 2022 roku przyjęto do realizacji łącznie dziesięć uchwał.

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie gminy Sośno na 2022 rok przewodnicząca rady gminy na wniosek wójta zwołała XLIX sesję Rady Gminy Sośno.

XLVIII Sesja Rady Gminy Sośno

Zgodnie z podjętą dnia wczorajszego (27.10.2022 r.) uchwałą stawka podatku od nieruchomości za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych wzrośnie w przyszłym roku o 13 groszy i wynosić będzie 0,93 zł (wzrost o 16,1 %).

od lewej: A. Ostrowski - Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej, K. Wąsik oraz R. Badziński| Sesja Rady Gminy Sośno

XLVII sesja Rady Gminy Sośno miała miejsce dnia 29 września 2022 roku. Podczas jej obrad podjęto 10 uchwał. Na podstawie dwóch z nich będzie można sprzedać nieruchomość zabudowaną w Sitnie oraz w Wąwelnie. Radni wyrazili na to zgodę.

Widok na salę obrad podczas 46. sesji Rady Gminy Sośno

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno po raz drugi w okresie wakacyjnym zwołała sesję rady gminy. Odbyła się ona dnia 26 sierpnia 2022 roku w sali narad Urzędu Gminy Sośno. 

Screen widoku z kamery podczas sesji w sali narad w urzędzie gminy. Radni oraz włodarze gminy siedzą przy owalnym stole

Przewodnicząca rady w okresie wakacyjnym zwołała XLV sesję Rady Gminy Sośno. Odbyła się ona 15 lipca 2022 roku w sali narad Urzędu Gminy Sośno. Powodem zwołania sesji była konieczność uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz.