W dniu dzisiejszym w Gminnym Domu Kultury odbyły się XXXVI obrady sesji Rady Gminy Sośno.

Głównym tematem były sprawozdania roczne: Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Domu Kultury  oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Oprócz zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, radni zdecydowali o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (dotację otrzyma Parafia w Wąwelnie na prace remontowe dachu Kościoła Parafialnego); zwiększono również dotację dla samorządowego zakładu budżetowego  na dowożenie dzieci do szkół.

Rada Gminy wyraziła również zgodę na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie”.

Podjęto także uchwałę określającą zasady udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno.

Poniżej krótka fotorelacja.