Dzisiaj, 30 maja 2018 r., Rada Gminy Sośno jednogłośnie uchwaliła absolutorium dla Wójta Gminy Sośno Leszka Stroińskiego.

Wójt złożył podziękowania radnym za pozytywna ocenę realizacji budżetu gminy w 2017 r. Wspomniał, że każde absolutorium jest inne. Zeszłoroczna nawałnica bardzo mocno wpłynęła na kształtowanie się oraz realizację budżetu.

Wójt Stroiński podziękował również wszystkim pracownikom samorządowym oraz sołtysom za współpracę w realizacji zadań gminy.

Gratulacje Wójtowi, w imieniu Rady Gminy, złożyła Pani Krystyna Wąsik – Przewodnicząca Rady Gminy Sośno. Pani Wanda Gackowska, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, pogratulowała Wójtowi spokoju i honorowego zachowania podczas realizacji swoich obowiązków w okresie likwidacji skutków nawałnicy. Stwierdziła, że pomimo czasami różnicy zdań w sposobie realizacji ważnych zadań, radni będą nadal wspierać Wójta w działaniach na rzecz Gminy Sośno.

Podziękowanie Wójtowi , w imieniu sołtysów, złożyła również Pani Marzena Sołtys – sołtys sołectwa Toninek, podkreślając dobrą współpracę z przedstawicielami jednostek pomocniczych.

Na dzisiejszej sesji, obok podjęcia uchwał, Rada Gminy przyjęła treść przygotowanego pisma do Premiera Rządu RP, zainspirowanego przez Komisję Finansów, w którym przedstawiciele naszego samorządu dziękują za pomoc finansową w odbudowie naszych gospodarstw po nawałnicy sierpniowej z 2017 r.

Radni dziękując za przyrzeczenie pomocy w odbudowie dróg, liczą na jeszcze większe wsparcie w tym względzie. W piśmie zwracają szczególną uwagę na problemy związane z utrzymaniem dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, stwierdzając, że w przedmiotowej sprawie niezbędne są rozwiązania systemowe – ogólnokrajowe. Proponują powrót do subwencji drogowej, która funkcjonowała na początku działania samorządów powiatowych.

Podczas sesji radni oraz sołtysi zapoznali się z nowym systemem powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach i ważnych wydarzeniach - „SISMS”. Zachęcono wszystkich do promowania tego narzędzia informacyjnego w kontaktach z mieszkańcami.