W dniu dzisiejszym, 9 sierpnia 2018 r., Rada Gminy Sośno obradowała na dodatkowej sesji, która wyjątkowo odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Sośno.

Głównym powodem spotkania była konieczność podjęcia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki dotyczącej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno oraz zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie.

Radni oprócz wprowadzonych zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zdecydowali jednogłośnie podjąć uchwałę w sprawie wydawania dziennika w formie portalu internetowego, powołania redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego, która niewątpliwie ułatwi gminnym jednostkom organizacyjnym podejmować czynności związane z umieszczaniem w dzienniku informacji o aktualnych wydarzeniach społecznych, gospodarczych i promocyjnych.

Podczas sesji Wójt posumował działania związane z likwidacją skutków nawałnicy sprzed roku. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Stwierdził, że nie będziemy celebrować tej rocznicy. Nadal musimy zająć się naprawą infrastruktury, głównie drogowej, na którą w tegorocznym budżecie zaplanowano ogromną kwotę ok. 4 mln zł. Na koniec Wójt podziękował sołtysom i radnym za ofiarne działania w likwidacji skutków nawałnicy. Podziękował strażakom za zaangażowanie oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Sośno za konsekwentne działania w odbudowie swoich siedlisk. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich darczyńców i wolontariuszy aktywnie pomagającym mieszkańcom.

Przewodnicząca Rady Gminy Sośno podziękowała wszystkim pracownikom służb komunalnych, w szczególności pomocy społecznej, za ogromne zaangażowanie w wykonywaniu zadań w sytuacji kryzysowej spowodowanej nawałnicą.