Rada Gminy Sośno w dniu 13 września 2018 roku obradowała na sesji, której głównym tematem były sprawy dotyczące gminnej oświaty.

Radni oprócz wprowadzonych zmian w tegorocznym budżecie gminy, zdecydowali jednogłośnie podjąć uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej w Tuszkowie, a także nieodpłatnego nabycia dróg dojazdowych do pól w Skoraczewie.

Ponadto wójt przedstawił przesłaną przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, informację dotyczącą planowanej pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w 2018 roku.

Podczas posiedzenia sesji organizatorom gminnych dożynek w Wielowiczu, które odbyły się w dniu 8 września 2018 roku, podziękowano za uroczyste przygotowanie gminnego święta plonów oraz wielokrotnie wspominano, że świąteczne wydarzenie zaskoczyło wszystkich odwiedzających, pozostawiając jednocześnie niezapomniane wrażenia.
Bez wątpienia tegoroczne dożynki gminne w Wielowiczu przejdą do historii naszego regionu.