Radni Gminy Sośno w dniu wczorajszym tj. 16 października 2018 roku prawdopodobnie po raz ostatni w swojej kadencji podjęli uchwały, ważne dla funkcjonowania gminy. Obrady pełne były miłych akcentów - podziękowań i gratulacji.

Przegłosowano wprowadzenie zmian w budżecie jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej naszej gminy. Jednogłośnie podjęto także  uchwały w sprawie: zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zmian w Statucie Gminy Sośno, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a także w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno.

W trakcie posiedzenia wójt gminy Leszek Stroiński oraz przewodnicząca rady  Krystyna Wąsik, złożyli sprawozdanie z działalności podejmowanej w okresie trwającej VII kadencji. Radni i sołtysi gminy podziękowali im za minione lata pracy na rzecz samorządu gminy i realizację wielu przedsięwzięć służących społeczności gminnej.

Podczas sesji nastąpiło także uroczyste pożegnanie Pani inspektor Jolanty Lapke, która w urzędzie przepracowała prawie 45 lat.

Wspaniałego stażu szczęśliwej emerytce pogratulowali wójt gminy Leszek Stroiński, przewodnicząca rady Krystyna Wąsik, wiceprzewodnicząca rady Mariola Narloch, radni oraz sołtysi, życząc dużo satysfakcji w życiu osobistym, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń jak również wielu dokonań na skalę dzisiejszych potrzeb.  

Na samo zakończenie posiedzenia sesji, wręczono przedstawicielom władz samorządowym podziękowania za wzorową współpracę, która zaowocowała wieloma znaczącymi osiągnięciami w rozwoju gminy.

Życzono  wszystkim – wszystkiego najlepszego, pomyślności i sukcesów w pracy zawodowej.