W Gminnym Domu Kultury w Sośnie w dniu 12 grudnia 2018 roku odbyły się obrady II sesji Rady Gminy Sośno. W spotkaniu oprócz radnych, sołtysów i pozostałych zaproszonych gości, uczestniczył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim – Artur Żychski, który przedstawił informację na temat stanu bezrobocia  na terenie powiatu sępoleńskiego, w tym naszej gminy.

Podczas posiedzenia sesji wójt omówił sytuację finansową i majątkową gminy Sośno, wspomniał o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2019 roku kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie gminy Sośno.

Radni natomiast podjęli uchwały, które już wcześniej, szczegółowo były analizowane na posiedzeniach poszczególnych komisji rady gminy.