W dniu wczorajszym tj. 27 grudnia 2018 roku w Gminnym Domu Kultury w Sośnie po raz ostatni w tym roku, radni mieli okazję wziąć udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy Sośno.

Podczas posiedzenia sesji, skarbnik gminy – Elżbieta Romot uwzględniając opinie wraz z uzasadnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, szczegółowo przedstawiła projekty uchwał w sprawie budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu gminy Sośno na lata 2019 – 2029.

W trakcie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowej pani skarbnik – Elżbiety Romot.

Na stanowisko nowego skarbnika gminy Sośno, powołano panią Honoratę Warmbier, która pełnienie funkcji skarbnika obejmie od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Pani Honorata Warmbier, dziękując radnym gminy Sośno za obdarzenie jej osoby zaufaniem, zapewniła wszystkich obecnych na sesji, iż dołoży wszelkich starań, aby obowiązki skarbnika gminy pełnić z pełną odpowiedzialnością, sumiennością oraz zaangażowaniem.

Agnieszka Daniluk