Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że XL sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

13 września 2018r. (czwartek) o godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje:

    - o pracy komisji stałych w okresie między sesjami;

    - informacja o działaniach Wójta Gminy oraz o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

 1. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas obrad.
 3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

     - oraz informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

 1. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

    - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości (w Tuszkowie).

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad.
 3. Zakończenie obrad.