Przewodnicząca Rady Gminy Sośno

Krystyna Wąsik informuje, że XXXVI sesja Rady Gminy VII kadencji odbędzie się

26 kwietnia 2018r.  (czwartek)  o   godz. 1000

w Gminnym Domu Kultury w Sośnie.

Obrady sesji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.