W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 12.30 w sali narad w Urzędzie Gminy Sośno Sekretarz Gminy – Pan Piotr Dobrzański w imieniu wójta, otworzył i poprowadził spotkanie z sołtysami w celu przekazania informacji związanej z Funduszem Sołeckim na 2019 rok.

Tematem kolejnego już spotkania z sołtysami (05.06.18) była wymiana informacji o najważniejszych sprawach w poszczególnych  sołectwach  oraz w gminie.