W dniu wczorajszym w godzinach od 13.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Sośno, odbyła się narada z sołtysami jednostek pomocniczych gminy.

Oprócz licznie zebranych sołtysów, w spotkaniu uczestniczyli wójt gminy – Leszek Stroiński, skarbnik gminy – Elżbieta Romot, sekretarz gminy – Piotr Dobrzański oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie – Marcin Grubicki.

Podczas spotkania objaśniono sołtysom zasady realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego, związanych z utrzymaniem sal wiejskich. Poinformowano sołtysów, iż w przyszłości należałoby poprawić niektóre zapisy w statutach sołectw naszej gminy. W trakcie narady ustalono harmonogram wyborczych zebrań wiejskich. Wójt gminy przypomniał zgromadzonym sołtysom na naradzie o konieczności przygotowania przez nich sprawozdania z czteroletniej kadencji bycia sołtysem.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której podejmowane były tematy istotne dla naszej gminy.

Agnieszka Daniluk