Jak co roku z okazji Dnia Sołtysa w dniu 11 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się spotkanie z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych naszej gminy.

W spotkaniu oprócz licznie zebranych sołtysów uczestniczyli: wójt gminy–Leszek Stroiński, skarbnik gminy–Elżbieta Romot, sekretarz gminy–Piotr Dobrzański oraz Przewodnicząca Rady Gminy Sośno–Krystyna Wąsik.

W trakcie uroczystego spotkania wójt gminy podziękował sołtysom za ich codzienną ciężką pracę, oddanie oraz podejmowanie lokalnych inicjatyw, na rzecz swoich miejscowości, a przez to–również na rzecz gminy Sośno.

W swoim wystąpieniu podkreślił jak dla gminy i dobra mieszkańców ogromne ma znaczenie odpowiedzialna praca sołtysa. Podziękował za wzorową współpracę, zaznaczając, że na pomoc sołtysów zawsze może liczyć i, że są dla niego wielkim wsparciem.

Wszystkim obecnym wójt życzył zdrowia, zadowolenia i wytrwałości w realizacji zamierzonych planów.

Podczas spotkania, które przebiegło w luźnej i przyjacielskiej atmosferze, poruszono wiele tematów istotnych dla naszej gminy.

Jeszcze raz wszystkim sołtysom, życzymy wszystkiego co najlepsze.

Sporządziła
Agnieszka Daniluk