Z okazji Dnia Sołtysa w dniu 9 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Sośno odbyło się spotkanie z sołtysami poszczególnych jednostek pomocniczych naszej gminy.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy – Leszek Stroiński, skarbnik gminy – Honorata Warmbier, sekretarz gminy – Piotr Dobrzański, przewodnicząca rady gminy – Krystyna Wąsik oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie – Marcin Grubicki.
W trakcie uroczystego spotkania wójt gminy wyraził swoją wdzięczność i szacunek wobec sołtysów dziękując im za dotychczasową współpracę z Samorządem Gminy Sośno. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie roli sołtysa jako osoby będącej dowódcą integrującym i motywującym mieszkańców do wspólnych działań. Wszystkim obecnym sołtysom wójt życzył satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz zadowolenia z osiągniętych celów. Podczas spotkania, które przebiegło w luźnej i przyjacielskiej atmosferze poruszono wiele tematów istotnych dla naszej gminy. Między innymi przypomniano sołtysom o posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 13.03.2020 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, którego tematem będzie omówienie bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia ASF.
Ponadto omówiono zasady zachowania bezpieczeństwa danych osobowych w gminie Sośno. Wręczono sołtysom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, na podstawie których zobowiązują się do zachowania poufności, nieujawnienia osobom nieupoważnionym i zachowania w tajemnicy wszelkich danych, z którymi mają styczność podczas wykonywania swoich zadań. Oprócz tego przekazano informację na temat poboru należności od osób fizycznych w formie inkasa.
Dodatkowo dyrektor ZGK w Sośnie zabierając głos poruszył sprawę utrzymania i eksploatacji wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wody. Zwrócił uwagę na to, iż w sytuacji samodzielnego zerwania plomby z wodomierza oraz przeniesienia go w inne miejsce bez konsultacji z uprawnionymi pracownikami ZGK będzie skutkowało nałożeniem kary w formie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 5.000,00 zł. Jeszcze raz wszystkim sołtysom naszej gminy życzymy zadowolenia z wykonywanej funkcji na rzecz swoich małych ojczyzn.

Sporządziła: Agnieszka Daniluk

  • 100_8766
  • 100_8768
  • 100_8769
  • 100_8770
  • 100_8772
  • 100_8773