Urzędowa tablica w kolorze czerwonym z białym napisem fundusz sołecki

Fundusz sołecki na rok 2023 – naliczony


Wysokość środków przypadających poszczególnym sołectwom naszej gminy wyliczono za pomocą odpowiedniego wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.

Grafika - fundusz sołecki

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy Sośno środki pieniężne, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O wyodrębnieniu funduszu w budżecie zdecydowała Rada Gminy Sośno, podejmując w roku 2014 uchwałę w tej sprawie.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie naszej gminy funduszu sołeckiego.

Urzędowa tablica w kolorze czerwonym z białym napisem fundusz sołecki

Fundusz sołecki na rok 2022 – naliczony

Wysokość kwot przypadających poszczególnym sołectwom naszej gminy wyliczono za pomocą wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), Rada Gminy Sośno podejmując uchwałę Nr XXXVI/250/14 z dnia 27 marca 2014 r. zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie naszej gminy środków, stanowiących fundusz sołecki.