Temat: 1) Wybór sołtysa i rady sołeckiej

Zgodnie z przyjętym na spotkaniu z sołtysami harmonogramem, w sołectwach odbywają się zebrania wiejskie. Sołtysi przedstawiają na nich sprawozdania z realizacji zadań sołectwa za 2017 r.

Informujemy, że zmianie uległ termin zebrania wiejskiego w sołectwie Dziedno.

Zebranie w tym sołectwie odbędzie się 26 kwietnia br. o godz.16:00

w lokalu po klubie – osiedle Dziedno.