Zebranie wiejskie w Wielowiczu. Społeczność lokalna biorąca udział w spotkaniu.

W miesiącu wrześniu 2022 roku we wszystkich (dwudziestu) sołectwach gminy Sośno odbyły się zebrania wiejskie poświęcone głównie podziałowi środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.

biały napis "wybory uzupełniające" na czerwonym tle i logo Gminy Sośno poniżej

Wójt Gminy Sośno zaprasza mieszkańców sołectwa Sitno na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 października 2020 roku o godzinie 16:30 na boisku przy świetlicy wiejskiej w Sitnie.

Informujemy, że zmianie uległ termin zebrania wiejskiego w sołectwie Dziedno.

Zebranie w tym sołectwie odbędzie się 26 kwietnia br. o godz.16:00

w lokalu po klubie – osiedle Dziedno.

Wójt Gminy Sośno wręcza tablicę z napisem sołtys i Godłem Polski nowej sołtys wsi Sitno Pani Wiolecie Pacek

Pan Sławomir Krężołek, po prawie trzyletnim zaangażowaniu na rzecz społeczności lokalnej, z powodów osobistych w dniu 10 września 2020 r. zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa wsi Sitno. Podobną rezygnację złożyło pięciu z sześciu członków rady sołeckiej.

Temat: 1) Wybór sołtysa i rady sołeckiej

Zgodnie z przyjętym na spotkaniu z sołtysami harmonogramem, w sołectwach odbywają się zebrania wiejskie. Sołtysi przedstawiają na nich sprawozdania z realizacji zadań sołectwa za 2017 r.