Wójt Gminy Sośno zaprasza mieszkańców sołectwa Sitno na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 października 2020 roku o godzinie 16:30 na boisku przy świetlicy wiejskiej w Sitnie.

Zebranie zwołuje się w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Sitno.

Program zebrania wiejskiego–wyborczego:

  1. Wybór komisji wyborczej.
  2. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  3. Głosowanie.
  4. Ogłoszenie wyniku wyborów.
  5. Wybór komisji wyborczej.
  6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
  7. Głosowanie.
  8. Ogłoszenie wyniku wyborów.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie epidemii COVID–19 (dezynfekcja rąk przed zebraniem, zachowanie odpowiedniego dystansu od innych uczestników zebrania, maseczka oraz długopis).

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk