Pan Sławomir Krężołek, po prawie trzyletnim zaangażowaniu na rzecz społeczności lokalnej, z powodów osobistych w dniu 10 września 2020 r. zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa wsi Sitno. Podobną rezygnację złożyło pięciu z sześciu członków rady sołeckiej.

Dla wyboru nowego sołtysa i członków rady Wójt Gminy Sośno zwołał na dzień 8 października 2020 r. na godzinę 16:30 Zebranie Wyborcze Sołectwa Sitno. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zebranie odbyło się na boisku przy świetlicy wiejskiej.

W zebraniu wyborczym uczestniczył wójt Leszek Stroiński w towarzystwie sekretarza Piotra Dobrzańskiego, radnego rady gminy Józefa Opasa oraz 55 mieszkańców, z 354 uprawnionych do głosowania.

Spośród wszystkich obecnych na zebraniu, powołano trzyosobową komisję wyborczą, której zadaniem było przeprowadzenie głosowania.

Na sołtysa zgłoszona została jedna kandydatura. W wyniku tajnego głosowania Pani Wioletta Pacek otrzymała poparcie większości 42 głosów, przy 9 głosach przeciwnych (4 głosy nieważne).

Sześcioosobową radę sołecką w wyniku wyborów, uzupełniono o nowych pięciu członków:

  • Magdalena Ślepecka
  • Karolina Śniegowska
  • Zbigniew Napierski
  • Piotr Kot
  • Justyna Wyrzykowska

Szóstym członkiem pozostaje Pani Daria Błoch kontynuująca swoją pracę w radzie.

Wójt podziękował ustępującemu sołtysowi za trud pracy wniesionej na rzecz społeczeństwa wsi Sitno, jak również złożył gratulacje nowej Pani Sołtys i uzupełnionej radzie sołeckiej, życząc im samych sukcesów, satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz zadowolenia z osiągniętych celów.

Dla Pani Wioletty Pacek funkcja sołtysa będzie debiutem, jeśli chodzi o działalność na rzecz lokalnego samorządu. Pani Wioletta podziękowała za zaufanie, jakim mieszkańcy ją obdarzyli, wyrażając nadzieję, że spełni ich oczekiwania.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk

  • 1. 1024-680
  • _LID5829
  • _LID5833
  • _LID5839
  • _LID5848