Zgodnie z przyjętym na spotkaniu z sołtysami harmonogramem, w sołectwach odbywają się zebrania wiejskie. Sołtysi przedstawiają na nich sprawozdania z realizacji zadań sołectwa za 2017 r.

Wójt natomiast zapoznaje mieszkańców z zaplanowanymi przedsięwzięciami w 2018 r. Jest to dogodna sytuacja dla mieszkańców, którzy mogą zgłosić swoje propozycje bądź zapytania do Wójta dotyczące bieżących problemów.