Logo Gminy Sośno

Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2024 roku upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośno: BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia