W dniu dzisiejszym (07 września) zakończyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy; głównym tematem tych posiedzeń było wypracowanie opinii do projektów uchwał przygotowanych pod obrady kolejnej sesji (13 września).

Do przedstawionych radnym projektów uchwał żadna z Komisji nie zgłosiła zastrzeżeń.

Wnioski zgłaszane przez radnych podczas obrad Wójt Gminy przyjął do rozpoznania.