Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
15°C

Stawki podatków i opłat

INFORMACJA 2024

Na podstawie art. 61 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), oraz w związku z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Sośno w 2023 roku Wójt Gminy Sośno informuje, że w 2024 roku obowiązują następujące stawki podatkowe i opłaty:

1.   Podstawa obliczania podatku rolnego (wg komunikatu z dnia 19.10.2023 r. Prezesa GUS M.P. poz. 1129) cena 89,63 zł za 1dt (kwintal) żyta tj. 224,0750 zł. za 1 ha przeliczeniowy.

2.   Podstawa obliczenia podatku leśnego (wg komunikatu z dnia 20.10.2023 r. Prezesa GUS M.P. poz. 1130) cena sprzedaży drewna 327,43 zł za m3 tj. 72,0346 z 1 ha.

3.   Podatek od nieruchomości: (Uchwala Nr LXI/403/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2023 r.:

a) od gruntów:

 • od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,09 zł,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 6,49 zł,
 • od 1m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł, z zastrzeżeniem gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – drogi w gospodarstwach rolnych – 0,01 od 1m² powierzchni, 
 • od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (zgodnie z ustawą z dnia 9.10.2015 roku o rewitalizacji – Dz.U. z 2021 r. poz. 485) – 1,43 zł;

b) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej – 1,07 zł,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – 22,87 zł,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej – 15,12 zł,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej – 6,58 zł,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,29 zł;

c) od budowli – 2 % ich wartości.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części, zajęte na upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i edukacyjnej opieki wychowawczej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

4.   Opłata targowa – w roku 2024

 • 25,00 zł od sprzedaży z pojazdów samochodowych i przyczep – Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015 r.

5.   Opłata od posiadania psa (Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015 r.)

 • 35,00 zł rocznie (bez wezwania), płatne z góry w dwóch ratach:
 •  
  • pierwsza rata do dnia 30 kwietnia 2022 roku,
  • druga rata do dnia 31 października 2022 roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

Opłatę od posiadania psa nie pobiera się m.in:

 • od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 • od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

UWAGA! W przypadku posiadania więcej psów niż dotyczy zwolnienie z opłat – za każdego następnego posiadanego psa należy zapłacić.

6.   Opłata za wodę i ścieki

Lp. Rodzaje usług za 1 m3 wg wskazań licznika wody

1.

Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla odbiorców indywidualnych 5,94 zł
2. Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla odbiorców przemysłowych 5,94 zł
3. Odprowadzanie ścieków i oczyszczanie (użytkownicy podłączeni do kolektora na zasadzie grawitacji) 14,43 zł
4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (użytkownicy podłączeni do kolektora poprzez przepompownie) 13,92 zł
5. Oczyszczanie ścieków (użytkownicy posiadający własne zbiorniki bezodpływowe) 4,30 zł

Stawki opłat abonamentowych

1. Miesięcznie w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  7,95 zł
2. Miesięcznie w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 3,90 zł
3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza za odprowadzanie ścieków 3,97 zł

7.   Opłaty i zwolnienia za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

a) Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sośno, na których zamieszkują mieszkańcy, za miesiąc od jednego mieszkańca wynosi 35,50 zł.(Uchwala Nr LXII/415/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2023 r.).

b) zwalnia się z części opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym za miesiąc od jednego mieszkańca w wysokości 3,00 zł (Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Sosno z dnia 9 listopada 2020 r).

c) Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za miesiąc od jednego mieszkańca w wysokości 60,00 zł. (Uchwala Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2020 r.)

8. Podatek od środków transportowych (Uchwała Nr X/129/2016 Rady Gminy Sosno z dnia 27 października 2016 r.):

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 780,00 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 160,00 zł,
 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1 370,00 zł;

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 310,00 zł;

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 500,00 zł;

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejsce kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 1 050,00 zł,
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 900,00 zł.

W odrębnych tabelach (załącznikach do uchwały) określone są stawki podatku:

 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t.,
 • od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t,
 • od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem tych, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wójt Gminy Sośno
Leszek Stroiński

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.